Ehitusjuhtimine

remondikava, eelarve ja finantseerimisplaani koostamist (erinevad arenguvariandid, tulevase maksukoormuse anlüüs);
juhatuse koosolekute läbiviimist  kogenud halduri kaasamisega;
üldkoosolekute ettevalmistamist ja läbiviimist;
vajalike ekspertiiside korraldamine;
projekteerimis- ja remonttööde hinnapakkumiste läbiviimine, analüüs jaehitaja valik;
vajalike lepingute sõlmimine;
ehitustööde igapäevane koordineerimine ja kontroll objektil;
teostusdokumentatsiooni haldus.